Detaylı Özgeçmiş

SERTİFİKALI EĞİTİMLER  

XIV. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi; Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği – CETAD (16-18.02.2024)

BDT ve Şema Terapi Yönelimli Süpervizyon Eğitimi; Doç. Dr. Banu Yılmaz, 17 Mayıs Derneği Esenlik Programı (20 saat, 17.10.2023-26.07.2024) 

Brainspotting Uygulayıcı Eğitimi; Brainspotting Training Inc, David Grand, Ph.D. Marie-Jose Boon Senior  trainer BTI Zürih Üniversitesi (21 saat, 02.12.2022-04.12.2022) 

LGBTİ+ Hakları Eğitici Eğitimi; Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği – Kaos  GL, Avrupa Birliği Desteği ile (27-31.07.2022) 

Toplumsal Cinsiyet Tartışan Podcast Üretimi; Çeşitlilik, Eşitlik ve Çoğulculuk için Podcast – PODEP (23- 24.07.2022) 

Psikolojik Destek Ağı Ruh Sağlığı Uzmanlarına Yönelik Eğitim; 17 Mayıs Derneği (16-17.07.2022)

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile ilgili Başvuruların Ele Alınması Ruh Sağlığı Çalıştayı; Sosyal Politika, Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği – SPoD, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu işbirliği ile (18-19.06.2022 – 02-03.07.2022) 

Gökkuşağı Sempozyumu; Türk Psikologlar Derneği, Kaos GL ve GALADER Gökkuşağı Aileleri Derneği işbirliği  ile (07-09.06.2022) 

Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme Farkındalık Eğitimi; Eda Özyurt Kılınç – UNFPA (22.10.2021)

Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi Eğitimi; UNICEF, Agora platformu aracılığı ile (26.04.2021) 

Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Modülü; Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği – TODAP (09-10.03.2021) 

Kapasite Güçlendirme Eğitimi; Kilit Mülteci Gruplar Projesi Hizmet İçi Eğitimi – UNFPA (16-19.02.2021)

Toplumsal Cinsiyet ve Göç Eğitimi; Göç Araştırmaları Derneği – GAR (21.10.2020-11.11.2020)

Brainspotting Uygulayıcı Eğitimi – Brainspotting Training Inc David Grand, Ph.D. Marie-Jose Boon Senior  trainer BTI – Andreas Herold Phase Zürih Üniversitesi (21 saat, 25-27.09.2020)

Wellbeing Eğitimi; Kilit Mülteci Gruplar Projesi Hizmet İçi Eğitimi – UNFPA (12-15.09.2019)

Psikososyal Danışmanlık Eğitimi; İstanbul Bilgi Üniversitesi, UNFPA ve Avrupa Birliği Desteği ile (16- 17.09.2019) 

Psikolojik Danışmanlık Süpervizyon Eğitimi; Doç. Dr. Banu Yılmaz, Kilit Mülteci Gruplar Projesi UNFPA Desteği ile  (200 saat, 25.04.2019-14.12.2021) 

Kilit Mülteci Gruplar Projesi Eğitimi; Hizmet İçi Eğitimi – UNFPA (27-31.05.2019) 

Mülteci Ruh Sağlığı İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi; İstanbul Bilgi Üniversitesi, UNFPA ve Avrupa Birliği  Desteği ile (15-19.04.2019) 

Travma-Stres Gerilim Salınım Egzersizleri (Trauma Releasing Exercises-TRE) Sağlayıcı Eğitimi; Andreas  Herold Phase, Zürih Üniversitesi (30 saat, 12-14.10.2018) 

Göç Araştırmaları Güz Okulu; Göç Araştırmaları Derneği – GAR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,  Research Worldwide ve Raoul Wallenberg Enstitüsü desteği ile (08-12.09.2018) 

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikası; T.C. Sağlık Bakanlığı (01.12.2012)

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı; ATED Derneği (100 saat, 23.06.2010-22.07.2012)

Vaka Paylaşımlı Süpervizyon Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (20 saat, 30.04.2011-01.05.2011)

Cinsel Terapi Eğitimi; Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (120 saat, 11.12.2010-07.05.2011) 

YAPILAN SUNUM VE KONUŞMALAR  

Aseksüellik & Aromantiklik, TPD Öğrenci Birimi (20.05.2024)

7. Ruh Sağlığı Uzmanlarına Yönelik Atölye, 17 Mayıs Derneği (04-05.05.2024)

6. Ruh Sağlığı Uzmanlarına Yönelik Eğitim, 17 Mayıs Derneği (22-23.07.2023) 

Afetlerde Psikolojik Travma, TRT Radyo-1 Uzman Konuğu (27.02.2023)  

Mülteci LGBTİ+ların Travmaları, Nasıl Müdahale Edilebilir?, Kaos GL UNHCR Türkiye’deki LGBTİ+ Mültecilerin  İnsan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi, Karadeniz Bölgesi (20.12.2022) 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet, TRT Radyo-1 Uzman Konuğu (25.11.2022)  

Mülteci LGBTİ+ların Travmaları, Nasıl Müdahale Edilebilir?, Kaos GL UNHCR Türkiye’deki LGBTİ+ Mültecilerin  İnsan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi, Eskişehir-İzmir-Gaziantep (04-24.11.2022)

LGBT+ Terminolojisi ve Ruh Sağlığı Ananında LGBT+’lerle Çalışma Deneyim Paylaşımı, Türk Psikologlar  Derneği Eskişehir Şubesi (20.02.2021) 

Öz Şefkat Farkındalık Çalışması, Kilit Mülteci Gruplar Projesi LGBT+ Gruplara Yönelik Farkındalık Çalışması  Yürütücülüğü (25.08.2021-11.08.2021-17.06.2021) 

HIV ve Damgalanma Farkındalık Çalışması, Kilit Mülteci Gruplar Projesi LGBT+ Gruplara Yönelik Farkındalık  Çalışması Yürütücülüğü (01.12.2020)  

Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet, TRT Radyo1 Uzman Konuğu (09.11.2020)  

Mülteci Kadınların Deneyimleri: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Erken Evlilik, Gündelik Yaşam ve  Boşanabilmek, TRT Radyo1 Uzman Konuğu (20.09.2020) 

Normalleşme Sürecinde Psikososyal Destek Hizmeti Farkındalık Çalışması, Kilit Mülteci Gruplar Projesi  LGBT+ Gruplara Yönelik Farkındalık Çalışması Yürütücülüğü (12.08.2020-04.03.2020-11.03.2020)

Flört Şiddeti Farkındalık Çalışması, Kilit Mülteci Gruplar Projesi LGBT+ Gruplara Yönelik Farkındalık  Çalışması Yürütücülüğü (14.02.2020) 

Metodolojide Karşılaşılan Zorluklar, Çözümler ve Dayanışma Yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Toplumsal  Cinsiyet Çalışmaları Lisansüstü Çalışma Grubu Tez Sunumu (09.02.2020) 

Trans Danışanların Psikososyal İhtiyaçları, Cinsiyet Uyum Süreci Çalıştayı Kilit Mülteci Gruplar:  Gereksinimler ve Karşılaşılan Sorunlar – UNFPA (19.12.2019) 

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü Farkındalık Çalışması, Kilit  Mülteci Gruplar Projesi LBT Gruplara Yönelik Farkındalık Çalışması Yürütücülüğü (25.11.2019)

Duygu Odaklı Grup Terapisi, Kilit Mülteci Gruplar Projesi LGBT+ Gruplara Yönelik Grup Terapisi (20 saat, 18.09.2019- 11.09.2019-04.09.2019-28.08.2019-21.08.2019) 

Psikolojik Güvenlik ve Özbakım Farkındalık Çalışması, Kilit Mülteci Gruplar Projesi LGBT+ Gruplara Yönelik  Farkındalık Çalışması Yürütücülüğü (20.06.2019) 

Uluslararası Zorunlu Göç Çalışmalarında Feminist Bir Metodoloji: Mardin’de Suriyeli Kadınların Deneyimleri,  Sosyal Bilimler Lisansüstü Çalıştayı, Asulis Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı Hrant Dink Vakfı Basılmamış Tezler (27.11.2018) 

Uluslararası Zorunlu Göç Örneği Olarak Suriye’den Türkiye’ye Gelişlere Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden  Bakmak, Göç Araştırmaları Güz Okulu; Göç Araştırmaları Derneği – GAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tez  Sunumu (12.09.2018) 

Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Türkiye’de Feminist Hareket, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Araştırma Sunumları (28.11.2016) 

Mülteci Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında Psikososyal Danışmanlık, Mardin Artuklu Üniversitesi  Antropoloji Bölümü Uzman Konuğu (31.10.2016)

Yayınlar  

Günel-Yılmaz, S. ve Ertürk, D. (2017). Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Uyum Süreci (Mardin  Örneği). Mukaddime. 8 (2). 197-214.  

Günel, S. ve Büyükşahin, A. (2009). Yakın İlişkilerde Bağlanım, Kıskançlık Nedenleri ve Çelişik  Duygulu Cinsiyetçilik Arasındaki İlişki. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi.  Günel, S. (2008).

Mekânsal Uzaklık ile İlişki Doyumu Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Psikoloji  Öğrencileri Topluluğu Bülteni (ANKA), (18-25). 

Yayınlanmamış Araştırma Raporları  

Günel-Yılmaz, S ve Atalay, Z. N. (2018). Uluslararası Zorunlu Göç Çalışmalarında Feminist Bir  Metodoloji: Mardin’de Suriyeli Kadınların Deneyimleri. (Yüksek Lisans Tezi) 

Büyükşahin, A. ve Günel, S. (2009). Yakın İlişkilerde Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin Bağlanım,  Kıskançlık ve Bazı İlişkisel Değişkenler Yönünden İncelenmesi. (Lisans Tezi)*